Alerkon Polen Ölçüm ve Raporlama projemizde tasarlayıp üreteceğimiz ölçüm istasyonlarımızın özellikleri şunlardır:

  • Polen ve spor ölçümü: elektronik mikroskoptan alınan görüntülerin sayısal görüntü işleme algoritması ile otomatik analizi
  • GPS ile istasyon lokasyonu takibi
  • Hava-akış ölçer ile fan ve emilen hava akışının otomatik ayarlanması
  • GSM 3G bağlantısıyla merkeze veri aktarımı
  • Sıcaklık, nem, basınç ve rüzgar sensörleri ile devamlı noktasal ölçüm (ileride bilimsel araştırmalarda kullanılabilecek ek veri elde etme)
  • Bağımsız (stand-alone) çalışabilme (tam otomatik analiz yeteneği)
  • Gerektiğinde güneş enerjisi ile çalışabilme
  • Düşük bakım maliyeti
  • Düşük birim üretim maliyeti
  • Taşınabilir/portatif