• Toplumun 1/10’unun havadaki polen ve mantar sporlarına karşı alerjisi var ve/veya astımlı.
  • Bu alerjik reaksiyon deride kaşıntı, astım gibi rahatsızlıklara yol açmakta, yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor.
  • Havadaki bu partiküllerin çeşidi ve miktarı, mevsimsel ve yöresel olarak değişiklik gösterir.
  • Dünyada başta gelişmiş ülkelerde olmak üzere düzenli olarak polen ve mantar sporu sayımı yapılmakta, hatta 3 günlük tahmin raporu yayınlanmaktadır. Ülkemizde henüz böyle bir sistem ve hizmet sunulmamaktadır.
  • Ülkemizde herhangi bir polen raporu sunan hizmet olmadığından, hassasiyeti olan hastaların önleyci tedbir (ilaç, seyahat planı vs.) alma imkanı yoktur ve genellikle rahatsızlık tetiklendikten sonra farkedilebilir.
  • Mevcut yaygın polen ölçüm yöntemleri numunenin taşınması, sarf malzeme değişimi, mikroskop altında laboratuvar ölçümü gerektirir, maliyetlidir, sonuç gecikmeli açıklanır. Yurt çapında yaygınlaştırılamaz.
  • Ölçüm cihazları pahalı ve ithal edilmelidir. Ayrıca otomatik ölçüm yapılamadığından düzenli ve yaygın raporlama fazlasıyla pahalı ve pratik değildir.